Breven från förr – en bok om 1800-talets Stockholm genom två stockholms familjers korrespondens

Förord

I kvarlåtenskapen efter min farbror Einar Lindroth (död 15/5 1953) fanns mängder av arkivalier rörande släkterna Lindroth och Höglund, bland annat en hel del gamla brev.

Bland de gamla breven finns sådana dels från min farmors far N.M. Höglund till hemmet under hans resa Europa runt under vintern 1847-48, dels till och från min farfar Carl A. Lindroth när han åren 1856-58 befann sig i England och Portugal, utsänd av sin arbetsgivare firma N.M. Höglund för att förkovra sig i språk och knyta värdefulla affärsförbindelser. Vidare finns några tidigare brev till och från Carls yngre bror Axel Lindroth på resa i Tyskland 1855, en del senare brev till och från Carl A. Lindroth och en rar brevväxling mellan honom och hustrun Clara.

Breven berättar en hel del om vad resenärerna upplevde ute i Europa, men också en hel del om livet hemma i Stockholm. Man kommer sina tidigare okända förfäder liksom inpå livet, kanske rent av känner igen några släktdrag här och där. Vårt sätt att transportera oss och kommunicera må ha förändrats, men människorna är sig ganska lika.

Kjerstin Sohlberg, f. Lindroth

Carl A Lindroth
Carl A Lindroth

Webmaster: Lennart Sohlberg, IdéText – Webhosting: Mora-C Webbhotell
 
  Validerad kod HTML 4.01